Home » Bitcoin có đang điều chỉnh? Giá BTC giữ $55K bất chấp một số chỉ báo giảm giá!