Chainlink Staking – Khám phá mục tiêu dài hạn, lộ trình mới nhất của chainlink 2.0

Mục Lục

Chainlink là cơ sở hạ tầng nền tảng cho nền kinh tế thị trường crypto. Qua đóm chainlink hỗ trợ gần 1000 mạng lưới oracle bảo mật hàng chục tỷ đô la cho hàng trăm dự án lớn và nhỏ. Hiện nay, Chainlink liên tục cải tiến và mở rộng quy mô cho phép tích hợp trên nhiều blockchain hơn và hỗ trợ các danh mục dịch vụ oracle mới. Một kỷ nguyên mới về tăng trưởng bền vững và bảo đảm an ninh – nền kinh tế chainlink 2.0 sẽ được bắt đầu với chainlink staking.

Chainlink Staking là gì?

Staking là một cơ chế quan trọng nhằm mục đích mang lại một lớp bảo mật kinh tế tiền điện tử mới cho Chainlink, nơi các phần thưởng và hình phạt tiền điện tử được áp dụng để giúp khuyến khích hơn nữa hoạt động đúng đắn của mạng.

Nhiệm vụ bao trùm của Chainlink staking là cung cấp cho những người tham gia hệ sinh thái, bao gồm các nhà khai thác node và thành viên cộng đồng, khả năng tăng cường đảm bảo an ninh và đảm bảo cho người dùng của các dịch vụ oracle bằng cách hỗ trợ họ bằng các mã LINK đã staking.

Việc staking LINK sẽ tăng cường khả năng cho các node nhận công việc và kiếm được các khoản phí tương ứng trong mạng lưới của Chainlink.

Mục tiêu dài hạn của Chainlink Staking

Chainlink staking đang được xây dựng dựa trên bốn mục tiêu dài hạn. Những mục tiêu này đóng vai trò cốt lõi cho sự phát triển và sẽ là trụ cột để xác định sự thành công theo thời gian khi hệ thống staking phát triển lớn hơn.

Tăng cường an ninh kinh tế trong thị trường crypto và đảm bảo người dùng của các dịch vụ mà Chainlink cung cấp

 • Chainlink đảm bảo cấp dịch vụ về hiệu suất mạng thông qua việc khóa $LINK. Do đó, nếu mạng oracle nào không đáp ứng được nghĩa vụ đã thỏa thuận trong cáp dịch vụ trên chuỗi (SLA) thì một phần $LINK đã staking sẽ bị cắt giảm và phân phối lại. Đồng thời lượng $LINK bị cắt đó có thể được sử dụng để bảo vệ các nhà tài trợ cho các dịch vụ oracle của Chainlink.
 • Staking giới thiệu một cơ chế khuyến khích và hình phạt mạnh mẽ khác để các node Chainlink luôn tạo ra các báo cáo oracle chính xác và gửi chúng đến các điểm cụ thể một cách kịp thời.
 • Có thể nói, Staking sẽ là chìa khóa giúp quy mô nền kinh tế hợp đồng thông minh trên multi-chain được đảm bảo an toàn.

Kích thích sự tham gia của cộng đồng trên mạng lưới Chainlink

 • Cho phép người dùng staking $LINK vào các mạng lưới oracle để hỗ trợ hiệu suất mạng.
 • Những người staking có thể đưa ra cảnh báo nếu họ tin rằng dịch vụ oracle chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn hiệu suất được xác định trước. Nếu cảnh báo đó là chính xác, người dùng sẽ nhận được phần thưởng.
 • Thông qua sự giám sát và cảnh báo của cộng đồng sẽ đóng một vai trò quan trọng giúp việc phân cấp hơn nữa mạng chainlink và tạo điều kiện cho một hệ thống có cơ chế chặt chẽ hơn.
 • Những người tham gia hệ sinh thái bao gồm các thành viên cộng đồng và các nhà khai thác node có thể staking $LINK của họ trong các phân bổ riêng biệt trong một nhóm staking.
 • Ngoài ra, các nhà khai thác node có thể tạo hoặc sử dụng hệ thống ủy quyền, đóng vai trò như một phương tiện bổ sung cho các thành viên cộng đồng để staking LINK của họ. \

Cơ chế phần thưởng khi staking

Khi việc áp dụng mạng tăng lên và phí giao thức được tạo ra nhiều hơn, một phần lớn phần thưởng đặt cược có thể được lấy từ các nguồn không dựa trên khí thải.

 • Lượng phát thải token từ nguồn cung cấp token LINK sẽ được sử dụng để tạo mức thưởng cơ bản ban đầu cho những người staking, với mục tiêu giảm dần theo thời gian khi các nguồn phần thưởng khác phát triển và bắt đầu được chuyển đến những người staking.
 • Phí dịch vụ người dùng từ các nhà tài trợ của các dịch vụ oracle của Chainlink, với một phần được chuyển đến các nhà phân phối. Càng nhiều người dùng trả tiền cho các dịch vụ oracle của Chainlink, thì số phí có thể có sẵn càng lớn để thưởng cho những người thực hiện giúp đảm bảo các dịch vụ đó.
 • Chương trình Tăng trưởng Đối tác (PGP) —một sáng kiến ​​trong đó các giao thức và DAO được liên kết với chuỗi cung cấp các động lực khác nhau để đẩy nhanh tốc độ phát triển của họ và tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia của các hệ sinh thái. Dự kiến ​​một số dự án được hưởng lợi từ bảo mật của Chainlink sẽ tham gia vào Chương trình phát triển đối tác.
 • Phần thường đến từ phần phí dịch vụ người dùng bổ sung từ các nhà tài trợ của các dịch vụ oracle Chainlink tìm kiếm sự bảo vệ chống lại các mạng oracle được hỗ trợ không tuân theo SLA của họ. Giá trị được bảo đảm càng nhiều, nhu cầu bảo vệ tiềm năng càng lớn và số lượng phần thưởng có thể dành cho người đặt càng lớn

Thông qua staking trao quyền cho người vận hành node

 • Chainlink là thiết lập một khuôn khổ danh tiếng mạnh mẽ về cách các node được chọn để tham gia vào Mạng Oracle phi tập trung (DON).
 • Khi các node Chainlink tiếp cận tính ngang bằng về độ tin cậy và bảo mật cơ sở hạ tầng — được phản ánh trong các chỉ số như thời gian phản hồi và độ chính xác — sự khác biệt hợp lý tiếp theo để xác định nhóm node trong DON là số lượng LINK mà mỗi node sẵn sàng đóng góp để hỗ trợ các dịch vụ tiên tri của họ.
 • Theo thời gian, điều này sẽ làm cho việc staking trở thành một cơ chế quan trọng cho các nhà khai thác node muốn tiếp cận với các công việc có giá trị cao hơn và nhiều cơ hội thu phí hơn trong Mạng Chainlink.
 • Quan trọng hơn, cơ chế lựa chọn node dựa trên danh tiếng và cổ phần có thể mang lại sự an toàn hơn nữa cho nền kinh tế tiền điện tử cho người dùng cuối của các dịch vụ tiên tri của Chainlink.
 • Sự phát triển này hướng tới một hệ thống danh tiếng toàn diện cho các nhà khai thác node cũng có thể mở ra nhiều hiểu biết hơn cho người dùng về hiệu suất và các ưu đãi của các nhà khai thác node.

Lộ trình triển khai Chainlink Staking

Việc triển khai ban đầu tập trung vào việc tạo ra một nền tảng đơn giản và an toàn, thông qua đó phản hồi có thể được thu thập trước khi mở rộng phạm vi và tăng thêm độ phức tạp cho thiết kế staking.

Việc triển khai cơ chế staking sẽ tương tự như Chainlink Price Feeds , từ một nguồn cấp dữ liệu giá ETH / USD duy nhất trên Ethereum do ba node oracle vận hành đến nay hỗ trợ gần một nghìn nguồn cấp dữ liệu giá được cung cấp bởi hơn 50 nhà khai thác node hàng đầu trên mười hai blockchain và giải pháp Layer 2. Cách tiếp cận thực dụng này cho phép xác định các rủi ro và cơ hội trong giai đoạn đầu của quá trình triển khai trước khi mở rộng quy mô để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dùng.

Chainlink staking sẽ phát triển trên nhiều phiên bản, với bản phát hành v0.1 đầu tiên được dự kiến ​​ra mắt vào cuối năm nay. Bản phát hành đầu tiên này tập trung vào việc giới thiệu khung danh tiếng và hệ thống cảnh báo staker. Sau khi xác nhận đầy đủ từ việc sử dụng trong sản xuất và phản hồi của cộng đồng, bản phát hành v1 sẽ giới thiệu chức năng bổ sung như cắt cổ phần để bảo mật kinh tế tiền điện tử mạnh mẽ hơn và kết hợp phí người dùng làm phần thưởng.

Hơn nữa, bản phát hành v2 sẽ khám phá việc giới thiệu tính năng bảo vệ mất mát để giúp bảo vệ các nhà tài trợ tham gia khi mạng lưới oracle được hỗ trợ đi chệch khỏi SLA của nó.

Danh tiếng và Cảnh báo

 • Phiên bản ban đầu v0.1 của Chainlink staking tập trung vào việc giới thiệu khung danh tiếng và hệ thống cảnh báo, đây là những yêu cầu quan trọng đối với việc cắt giảm và các chức năng được lên kế hoạch khác sẽ ra mắt trong các phiên bản phát hành sau.
 • Để đảm bảo tính mạnh mẽ trong môi trường sản xuất, các hệ thống này sẽ được sử dụng để theo dõi hiệu suất của Nguồn cấp dữ liệu giá ETH / USD trên mạng chính Ethereum.
 • Quan trọng là, những người staking sẽ có cơ hội theo dõi nguồn cấp dữ liệu, đưa ra cảnh báo và nhận được phần thưởng nếu họ phát hiện thành công kịp thời rằng nguồn cấp dữ liệu ETH / USD không đáp ứng các điều kiện của thỏa thuận SLA. Trong v0.1, các điều kiện cảnh báo sẽ tập trung vào thời gian hoạt động của nguồn cấp dữ liệu nhưng sẽ mở rộng phạm vi trong các phiên bản sau.
 • Khi cảnh báo đã được nâng lên, hợp đồng thông minh phân xử sẽ tự động xác minh rằng các điều kiện của SLA hợp đồng thông minh đã bị vi phạm và cảnh báo đó có hợp lệ hay không. Sau khi quá trình này hoàn tất, cảnh báo sẽ được phát hành phần thưởng sau đó.
 • Sau đó, kết quả của một cảnh báo hợp lệ sẽ được đưa vào một hệ thống danh tiếng nơi danh tiếng của từng người điều hành nút bị lỗi được cập nhật.
 • Trong v1, hệ thống danh tiếng được lên kế hoạch mở rộng để theo dõi số lượng lớn hơn các chỉ số chính xung quanh hiệu suất của các nhà khai thác nút và ngày càng đóng vai trò quan trọng khi Mạng Chainlink mở rộng quy mô.
 • Cuối cùng, v0.1 của đặt cược Chainlink đại diện cho khung cốt lõi của hệ thống cảnh báo và danh tiếng, được lên kế hoạch phát triển để cung cấp các đảm bảo an ninh tuyến tính và sau đó mở rộng quy mô để hỗ trợ các đảm bảo an ninh siêu tuyến tính như được mô tả trong sách trắng Chainlink 2.0 .

Tham gia Staking

 • Nhóm staking ban đầu trong v0.1 sẽ có kích thước giới hạn, cung cấp các phân bổ riêng biệt cho các nhà khai thác node, các thành viên cộng đồng và điều phối viên của các mạng oracle.
 • Nhóm sẽ bắt đầu với kích thước tổng hợp là 25 triệu $LINK, với mục tiêu theo kế hoạch là mở rộng quy mô nhóm thành 75 triệu $LINK trong những tháng sau khi ra mắt, dựa trên nhu cầu.
 • Đối với các bản phát hành trong tương lai, quy mô nhóm sẽ được mở rộng hơn nữa và các nguồn cấp dữ liệu bổ sung cũng như các dịch vụ oracle sẽ được hỗ trợ.
 • Để bước đầu lấp đầy phân bổ cảnh báo cộng đồng, một cơ chế tham gia công bằng sẽ được sử dụng để giúp đảm bảo sự tham gia của nhiều thành viên cộng đồng.
 • Cơ chế nhập cảnh này sẽ nhằm ưu tiên những người nắm giữ mã thông báo dài hạn, những người có nhiều khả năng tham gia tích cực nhất vào cơ chế cảnh báo. Các nhà khai thác node tích cực phục vụ Chainlink Price Feeds sẽ được cung cấp các phân bổ riêng biệt của riêng họ để lấp đầy.
 • Hệ thống ủy quyền node của bên thứ ba đang được khám phá và hiện đang được lên kế hoạch hỗ trợ trong bản phát hành v1.
 • Các nhà sản xuất tham gia vào bản phát hành v0.1 sẽ bị khóa LINK cổ phần của họ cho đến khi ít nhất là bản phát hành v1, khi đó họ sẽ có thể chọn các khoảng thời gian cam kết có độ dài khác nhau.

Phần thưởng khi staking

 • Trong v0.1, dự kiến ​​rằng lượng phát thải token gốc được hướng đến các nhà phân phối sẽ nhắm mục tiêu mức cơ bản của phần thưởng đặt cược hàng năm lên đến 5%.
 • Sau khi phát hành phiên bản v1, phần thưởng hàng năm sẽ thay đổi dựa trên phí người dùng và độ dài của thời gian cam kết, với những nhà sản xuất chọn thời gian cam kết dài hơn sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng lớn hơn.
 • Hơn nữa, các nhà sản xuất trong v0.1 cũng sẽ đủ điều kiện để kiếm thêm lợi ích từ Chương trình phát triển đối tác (PGP). Chương trình này là một sáng kiến ​​được lên kế hoạch triển khai cùng với việc staking Chainlink, nơi các dự án Chainlink cung cấp nhiều lợi ích khác nhau để đẩy nhanh tốc độ phát triển và gắn kết các động lực kinh tế của họ với cộng đồng Chainlink.
 • Sự liên kết này tạo ra động lực cho những người thực hiện Chainlink để trở thành những người tham gia tích cực vào hệ sinh thái của dự án, tạo ra một con đường để tăng tốc áp dụng.
 • Phiên bản đầu tiên của PGP được lên kế hoạch cho v0.1, với một phiên bản hoàn chỉnh hơn dự kiến ​​cho v1. Thông tin chi tiết sẽ được cung cấp trong tương lai.
 • Khi việc staking chuyển đổi sang phiên bản v1, theo kế hoạch, một phần phí người dùng sẽ bắt đầu được trao cho các nhà đầu tư, trùng hợp với bảo mật kinh tế tiền điện tử được cung cấp bởi việc cắt giảm LINK đã đặt cọc.
 • Ngoài ra, các khoản phí liên quan đến bảo vệ tổn thất, đang được khám phá cho phiên bản v2, có thể trở thành một nguồn phần thưởng ngoài lượng khí thải, phí người dùng và lợi ích PGP. Các chi tiết bổ sung và chi tiết cụ thể về mỗi phiên bản phát hành sẽ được phát hành theo thời gian.

Tổng kết

Sự ra đời của Chainlink Staking là một thời điểm quan trọng đánh dấu sự phát triển của Chainlink Economics 2.0 — một kỷ nguyên mới trong kinh tế mạng và bảo mật dài hạn của Chainlink.

Mặc dù việc triển khai ban đầu của Chainlink Staking được thiết kế để giảm thiểu rủi ro cho người tham gia và tạo ra một nền tảng vững chắc, các mục tiêu dài hạn xoay quanh việc mở rộng Chainlink thành một tiêu chuẩn toàn cầu với cơ sở người dùng ngày càng tăng và bền vững, do đó mang lại cơ hội nhận thưởng lớn hơn cho những người tạo ra những người tăng cường bảo mật kinh tế tiền điện tử của mạng lưới và đảm bảo cho người dùng.

(Link nguồn tham khảo)

CoinF sẽ cập nhật tiếp các thông tin về Chainlink trong thời gian tới cho anh chị em.

Nếu anh em quan tâm đến các thông tin khác của thị trường và các dự án, hãy đăng ký và tham gia các nhóm, channel của CoinF dưới đây để được thảo luận cùng các admin và nhiều member khác trong cộng đồng:

Youtube Channel

Telegram channel

Telegram Group

Twitter CoinF

Discord

 

Lượt xem: 90
5/5