Home » FTX phá sản, thị trường rơi vào hỗn loạn. Liệu hodlers có từ bỏ?