Hướng Dẫn Airdrop – Ariadne – Fractaltrust

Mục Lục

Dự án Impossible Finance x Ariadne Whitelist Allocation Contest

Bước 1:

Các bạn hãy truy cập vào link https://wn.nr/7CbZpY đáp án đầu tiên là Ariadne

Bước 2:

Tiếp theo các bạn điền các thông tin cá nhân và địa chỉ ví Bep-20 (Metamask, Trustwallet hoặc C98). Lưu ý dùng ví riêng để làm (aidrop/testnet/IDO).

Bước 3:

Bước cuối này các bạn hãy hoàn thành các nhiệm vụ như like, retweet twitter, join telegarm, truy cập vào trang web …theo như hướng dẫn có trong links.

Dự án Fractal

Bước 1:

Các bạn hãy truy cập vào link sau  ttps://girafi.us/protocol?gir=uuK5gbwrRQ_glBIcFQ

Bước 2:

Tiếp theo các bạn hãy nhập email và download Fractal ID wallet.

Bước 3:

Bước cuối này các bạn hãy điền form sau đây https://fractaltrust.typeform.com/FractalReferral?typeform-source=protocol.fractal.id

——————————————————————

Nếu bạn quan tâm đến các thông tin khác của thị trường và các dự án, hãy đăng ký và tham gia các nhóm, channel của CoinF dưới đây để được thảo luận cùng các admin và nhiều member khác trong cộng đồng:

Youtube Channel

Telegram channel

Telegram Group

Twitter CoinF

Discord : Tham gia trao đổi kèo Aridrop-Testnet

Lượt xem: 253
5/5