Hướng Dẫn Airdrop – Cryowar – LFW – Elpis Battle

Mục Lục

 Dự án Cryowar

Website: https://cryowar.com/ 

Bước 1: Các bạn hãy truy cập vào link sau: https://solanium.io/project/cryowar/?ref=hhC27xaX

Bước 2: Kết nối ví SOL (Sollet, Phantom), sau đó kết nối với telagram, twitter làm theo hướng dẫn.

Bước 3:  Share để kiếm thêm điểm ref.

 Dự án Lengend LFW

Website: legendfantasywar.com

Bước 1: Các bạn truy cập vào link sau: https://wn.nr/99Std2

Bước 2: Điền các thông tin cá nhân và địa chỉ ví Bep-20 (Metamask, Trustwallet hoặc C98).  Lưu ý dùng ví riêng để làm (aidrop/testnet/IDO).

Bước 3: Hoàn thành các nhiệm như như like, retweet twitter, join telegarm, truy cập vào trang web …theo như hướng dẫn có trong links.

 Dự án Elpis Battle

Website: https://elpis.game

Bước 1: Các bạn truy cập vào link sau: https://wn.nr/MKYXfN

Bước 2: Điền các thông tin cá nhân và địa chỉ ví Bep-20 (Metamask, Trustwallet hoặc C98). Lưu ý dùng ví riêng để làm (aidrop/testnet/IDO).

Bước 3: Hoàn thành các nhiệm như như like, retweet twitter, join telegarm, truy cập vào trang web …theo như hướng dẫn có trong links.

——————————————————————

Nếu bạn quan tâm đến các thông tin khác của thị trường và các dự án, hãy đăng ký và tham gia các nhóm, channel của CoinF dưới đây để được thảo luận cùng các admin và nhiều member khác trong cộng đồng:

Youtube Channel

Telegram channel

Telegram Group

Twitter CoinF

Discord : Tham gia trao đổi kèo Aridrop-Testnet

Lượt xem: 210
5/5