Home » ĐỘC QUYỀN: CFO Huobi Global – Lily Zhang chia sẻ về các mục tiêu kinh doanh chiến lược trong thời gian tới