MappedSwap là gì? Phân tích và đánh giá tổng quan dự án MappedSwap

Mục Lục

MappedSwap là gì?

MappedSwap là một sàn giao dịch phi tập trung, on-chain cross margin với thanh khoản lớn nhất, phí giao dịch thấp nhất và khả năng chịu trượt giá dưới 0,01%. Ứng dụng cho phép người dùng sử dụng đòn bẫy tối đa 10 lần vốn để giao dịch ký quỹ, có tính năng đặt cược và chương trình giới thiệu mang lại lợi nhuận lên đến 80%.

Sản phẩm

Trade/Margin Trade

Đòn bẫy tài chính lên đến 10x tài sản với cơ chế miễn lãi suất trong vòng 1h sau khi vay.

Staking

Một nơi lí tưởng để stake tài sản với lãi suất lên đến 20% APY 

Cơ chế staking thú vị

100% MST sẽ được thưởng cho những người tham gia Early Bird, người dùng được phép rút 2% mỗi tuần trong suốt 50 tuần. Tuy nhiên, MST bổ sung từ APY 20% có thể rút được bất cứ lúc nào.

Giới thiệu người dùng

Người dùng có thể tham gia chương trình giới thiệu và kiếm được tới 40% tiền chiết khấu nếu người dùng không stake hoặc giao dịch. Khi người dùng giao dịch hoặc stake, họ có thể kiếm được tới 80% lợi nhuận.

Đặc biệt: 0,1 EUN miễn phí

Được cung cấp miễn phí cho mọi người dùng, đối với người dùng Eurus Wallet, 0,1 EUN sẽ được tặng sau khi kết nối với MappedSwap. Những người dùng ví khác, 0,1 EUN sẽ được cấp sau khi một khoản tiền gửi từ một chain khác được thực hiện vào MappedSwap. 0,1 EUN có giá trị làm phí khoảng 100 giao dịch trên Eurus.

Roadmap

Q4 2021

 • Khởi chạy Mainnet Alpha đã đóng
 • Cập nhật tài liệu dự án
 • Tokenomics

Q1 2022

 • Mainnet chính thức chạy
 • ICO thông qua staking và nhận MST
 • Audit bởi Certik
 • Chức năng nạp tiền của bạn bè vào chức năng nạp tiền của bên thứ ba được ủy quyền
 • MST token được giao dịch trên Uniswap
 • Bắt đầu cho farming
 • Bắt đầu chương trình giới thiệu người dùng

Q2 2022

 • Kích hoạt chức năng đặt lệnh limit
 • Isolated margining
 • Nhiều cặp giao dịch hơn đến nhiều cặp giao dịch hơn cho MST token

Cơ chế

Thị trường sản phẩm không đổi (CPMM)

MappedSwap Protocol duy trì ít nhất 6 tỷ giá trị thanh khoản của Mapped Tokens trong RaijinSwap, một sàn giao dịch hoán đổi phi tập trung được xây dựng trên Eurus Blockchain, sử dụng thuật toán Mô hình Thị trường Sản phẩm Không đổi để tạo thị trường.

Mô hình Nhà tạo lập thị trường sản phẩm không đổi là một loại cơ chế của Cơ chế tạo thị trường tự động (AMM). Công thức hoàn chỉnh dưới đây:

CÔNG THỨC

                             X * Y = K

X và Y là số lượng mã thông báo trong nhóm thanh khoản. K là một hằng số. X và Y chỉ có thể biến thiên theo hướng ngược lại. Cho dù X và Y thay đổi như thế nào thì K vẫn luôn giữ nguyên. Trong giao dịch MappedSwap, sản phẩm của hai Mã thông báo được ánh xạ trong nhóm thanh khoản tại RaijinSwap trước và sau giao dịch là một giá trị không đổi, nghĩa là sản phẩm trước khi mua bằng sản phẩm sau khi mua.

Hiện tại, MappedSwap hỗ trợ các nhóm thanh khoản bao gồm:

 • BTCM / USDM
 • ETHM / USDM

Ví dụ: Mua USDM bằng BTCM sẽ làm tăng x (số lượng BTCM trong nhóm) và giảm y (số lượng USDM trong nhóm), do đó giá BTCM / USDM (y / x) sẽ giảm tương ứng.

Cross Margin Swap

Cơ sở tài trợ

Người dùng chỉ có thể truy cập cơ sở tài trợ nếu người dùng được giới thiệu bởi một người dùng khác đã có được cơ sở tài trợ.

QUY TẮC 1

Tổng số tiền của người dùng sẽ gấp 10 lần Giá trị vốn chủ sở hữu trong tài khoản MappedSwap của người dùng dựa trên USDM. Nó sẽ chi phối số lượng tài sản tiền điện tử tối đa mà một người dùng có thể vay.

Tổng tài trợ = Giá trị vốn chủ sở hữu x 10

Ví dụ 1: Nếu người dùng gửi 100 USDM vào MappedSwap, tổng số tiền tài trợ sẽ gấp 10 lần giá trị vốn chủ sở hữu = 1.000 USDM.

Ví dụ 2: Nếu người dùng gửi 1 ETHM vào MappedSwap, trong đó giá của 1 ETHM là 4.000 USDM, Tổng số tiền tài trợ sẽ là 40.000 USDM. Khi giá của 1 ETHM tăng lên đến 4.500 USDM, Tổng số tiền trong tài khoản sẽ tăng lên 45.000 USDM.

QUY TẮC 2

Tài trợ đã sử dụng cho người dùng sẽ là tổng số tiền vay mà người dùng phải trả và dựa trên USDM. Trước tiên, Giao thức sẽ khấu trừ tài sản tiền điện tử đó trước khi phát sinh bất kỳ khoản vay nào.

Ví dụ 3: Dựa trên ví dụ 1, nếu người dùng tham gia giao dịch để mua 0,05 ETHM (trị giá 200 USDM), trước tiên giao thức sẽ bán 100 USDM của người dùng và sau đó bán 100 USDM đã vay để giao dịch. Sau khi giao dịch, Số tiền đã sử dụng của người dùng trở thành 100 USDM.

Ví dụ 4: Dựa trên ví dụ 2, nếu người dùng tham gia giao dịch bán 0,5 BTCM (trị giá 30.000 USDM), vì người dùng không có BTCM trong giao thức, giao thức sẽ giúp người dùng vay 0,5 BTC cho giao dịch này, điều này dẫn đến Tiền đã sử dụng chuyển thành 30.000 USDM. Trong tương lai, nếu giá BTCM tăng lên 70.000 USDM, Số tiền đã sử dụng sẽ trở thành 35.000 USDM (70.000 x 0,5 BTCM).

QUY TẮC 3

Số tiền hiện có của người dùng sẽ là Tổng số tiền khấu trừ Số tiền đã sử dụng.

Nguồn vốn khả dụng = Tổng số tiền – Nguồn vốn đã sử dụng

Nếu Nguồn vốn khả dụng xuống dưới 0, thì người dùng không còn có thể thực hiện bất kỳ giao dịch ký quỹ nào làm tăng thêm Nguồn vốn đã sử dụng.

Ví dụ 5: Dựa trên ví dụ 2 & 4, người dùng hiện có số dư 30.000 USDM (từ việc bán 0,5 BTCM) và 1 ETHM, với khoản vay 0,5 BTCM. Nếu giá ETHM là 3.500 USDM và giá BTCM là 62.000 USDM, thì: Tổng số tiền = (30.000 USDM x 1 + 1 ETHM x 3.500 + (-0,5) BTCM x 62.000) x 10 = 25.000 USDM; Vốn đã sử dụng = 0,5 BTCM x 62,000 = 31,000 USDM; Nguồn vốn khả dụng = Tổng số tiền – Nguồn vốn đã sử dụng = 25,000 USDM – 31,000 USDM = -6,000 USDM.

Do đó, người dùng sẽ không thể thực hiện thêm bất kỳ giao dịch ký quỹ nào làm tăng thêm Số tiền đã sử dụng, trừ khi Tổng số tiền tăng lên (gửi nhiều tiền hơn để tăng giá trị vốn chủ sở hữu hoặc giá ETHM tăng) hoặc Nguồn vốn đã sử dụng giảm (giá BTCM giảm), làm cho Nguồn vốn khả dụng một số dư dương.

Lãi suất đi vay

Tỷ lệ đi vay có thể được tìm thấy trên Trang tài khoản cá nhân.

Quy tắc tính lãi: tiền lãi đơn giản đối với bất kỳ tài sản vay nào sẽ được cộng dồn mỗi giờ vào giờ:

Nếu người dùng vay 1 BTCM lúc 10:45 và trả lại 1BTCM đã vay lúc 10:55, thì không có lãi suất nào được cộng dồn vào 11:00. Nếu người dùng vay 1 BTCM lúc 10:45 và không trả 1BTCM đã vay lúc 11:00. Một giờ tiền lãi được cộng dồn trên BTCM đã vay. Nếu người dùng giữ vị trí đã vay cho đến 12 giờ hôm sau, đó sẽ được coi là 2 giờ lãi suất.

CÔNG THỨC SẼ LÀ:

Tiền lãi hàng giờ = Số tiền vay của tài sản * Lãi suất hàng giờ của tài sản

Việc trả nợ được coi là trả lãi trước và sau khi trả đủ lãi, việc hoàn trả theo nguyên tắc của tài sản đã vay có liên quan.

Bất kỳ khoản lãi nào được tích lũy sẽ làm tăng Nguồn vốn đã sử dụng hoặc làm giảm giá trị vốn chủ sở hữu, có thể dẫn đến rủi ro thanh lý.

Phí và Thanh lý

Lệ phí

Ngoài phí lãi suất được tính dựa trên Tỷ lệ đi vay, phí giao dịch được tính trên cơ sở mỗi giao dịch hoán đổi và được tính dựa trên 0,3% trên quy mô tài sản đã bán và được lấy trực tiếp từ giao dịch hoán đổi.

Ví dụ: nếu người dùng bán 1 BTCM, 0,003 BTCM sẽ được lấy từ đơn đặt hàng và 0,997 BTCM còn lại sẽ trải qua giao dịch hoán đổi.

Thanh lý

Mức độ rủi ro được sử dụng để đánh giá mức độ rủi ro trong tài khoản của người dùng, với công thức:

CÔNG THỨC:

Mức độ rủi ro = 1 – Vốn chủ sở hữu x 10 / Nguồn vốn đã sử dụng = (Nguồn vốn đã sử dụng – Tổng số tiền) / Nguồn vốn đã sử dụng = – Nguồn vốn khả dụng / Nguồn vốn đã sử dụng

Ví dụ 6: Từ ví dụ 2, 4 & 5 trong phần Cơ sở tài trợ, mức độ rủi ro của người dùng = – (-6,000) / 31,000 = 19%.

Khi mức rủi ro đạt đến 80%, việc thanh lý sẽ được kích hoạt và Giao thức sẽ chuyển đổi tất cả các vị trí không phải USDM thành USDM.

AUDIT

Mapped Swap được audit bởi Certik.

Mapped Tokens 

Mapped Tokens  là tài sản tổng hợp do MappedSwap phát hành. Tài sản tổng hợp bao gồm:

 • USDM là tài sản tổng hợp của USDC, nghĩa là: 1USDM = 1USDC
 • BTCM là tài sản tổng hợp của wBTC, nghĩa là: 1BTCM = 1wBTC
 • ETHM là tài sản tổng hợp của ETH, nghĩa là: 1ETHM = 1ETH

MappedSwap Protocol sẽ ký quỹ một lượng tiền tương đương với tỷ lệ 0,999 ~ 1,001 trên Uniswap V3 để đảm bảo Mapped TokenToken duy trì giá trị 1: 1 của nó.

Đây là địa chỉ token cho:

 • MST: 0x03cbf57ece7948fe6fd38891e287811c0b849ee1
 • USDM: 0xbbAec992fc2d637151dAF40451f160bF85f3C8C1
 • BTCM: 0x36f9975d8184a65be42290D5A8764Dc97f3D9396
 • ETHM: 0xf80FC1ce16cBCBD18421E9Cd055CA1Bb58A9E097

Bạn có thể tìm thấy M token trên Uniswap qua các địa chỉ dưới đây:

USDM 0x8ee3cc8e29e72e03c4ab430d7b7e08549f0c71cc

BTCM 0xb2dcaa15fbd8460bcb9cfab5aebea7ab0ed328fe

ETHM 0x40e629a26d96baa6d81fae5f97205c2ab2c1ff29

Tokenomics

Tổng cộng 3 tỷ MappedSwap Tokens (MST) sẽ được phát hành để khuyến khích các bên liên quan khác nhau của Giao thức:

1,5 Tỷ (50,0%) MST được sử dụng để khuyến khích các nhà cung cấp thanh khoản của WBTC, ETH và USDC Pools. Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy trên Trang Stake.

1 Tỷ (33,3%) MST sẽ được thưởng cho các nhà cung cấp thanh khoản ban đầu của WBTC, ETH và USDC Pools

▪ 600 Triệu MST sẽ được thưởng cho các nhà cung cấp thanh khoản trị giá 600 Triệu USD đầu tiên bằng USDC.

▪ 200 Triệu MST sẽ được thưởng cho các nhà cung cấp thanh khoản 200 Triệu USD đầu tiên trong wBTC.

▪ 200 Triệu MST sẽ được thưởng cho các nhà cung cấp thanh khoản 200 Triệu USD đầu tiên trong ETH.

500 Triệu (16,7%) MST sẽ được thưởng cho các nhà cung cấp thanh khoản tiếp theo.

900 Triệu (30,0%) MST được sử dụng trong chương trình giới thiệu Bạn bè, khuyến khích bất kỳ lượt giới thiệu thành công nào.

600 Triệu (20,0%) MST được giữ lại cho nhóm sáng lập, với việc phát hành tuyến tính trong 2 năm.

Quỹ ngân khố

Tất cả thu nhập (bao gồm phí giao dịch và phí đi vay mà người dùng giao thức phải chịu) sẽ được nhập vào quỹ kho bạc của Giao thức MappedSwap. Quỹ kho bạc hoạt động như:

Chương trình giới thiệu bạn bè: Phân phối các khoản giảm giá cho người được giới thiệu đối với bất kỳ trường hợp giới thiệu thành công nào theo Chương trình giới thiệu.

Kho tài sản đảm bảo: Sau khi khoản thanh toán cho người giới thiệu được xử lý, 50% tổng thu nhập nhận được (phí giao dịch và phí vay do người dùng phát sinh) sẽ được thêm vào quỹ kho bạc của MappedSwap Protocol, quỹ này sẽ hoạt động như một kho tiền ký quỹ để thanh toán cho tất cả đều cho vay lỗ với giá trị 80 triệu để đề phòng phá sản và làm toàn bộ các vị trí.

Người thực thi mua lại mã thông báo hoán đổi (MST): Trong khi 50% còn lại sẽ được phân bổ để xử lý việc mua lại mã thông báo MST trên thị trường mở. Khi quỹ kho bạc đạt 80 triệu, 100% thu nhập nhận được sẽ được phân bổ cho quá trình mua lại tiếp theo, sau khi thanh toán cho người giới thiệu.

Cách thức hoạt động của chương trình  giới thiệu

Chương trình giới thiệu của Mappedswap áp dụng mô hình phân cấp không giới hạn. Người giới thiệu không chỉ kiếm được hoa hồng trực tiếp từ người dùng được giới thiệu mà còn có thể theo dõi vô thời hạn khối lượng giao dịch của người dùng được giới thiệu gián tiếp để tăng mức chiết khấu và hoa hồng của người giới thiệu. Miễn là mức chiết khấu của bạn cao, bạn có thể kiếm được tài sản tiền điện tử mà không cần thực hiện bất kỳ giao dịch nào!

Mô hình giới thiệu: ví dụ: nếu A đề cập đến B và C, B đề cập đến E và F, trong khi C đề cập đến G, H, v.v. Khi đó B và C là người dùng được giới thiệu trực tiếp của A, trong khi E, F, G, H… là những người dùng được giới thiệu gián tiếp của A.

Phí sẽ được hoàn lại cho người giao dịch và người giới thiệu.

Chương trình giảm giá mới nhất có thể được tìm thấy trên Trang giới thiệu.

Mình là Phong –  Moderator CoinF Team.

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Nếu thấy bài viết hay hãy ủng hộ mình 1 like và follow twitter của mình : kidpaxton- CoinF

Các bạn có thể follow các kênh truyền thông của CoinF tại đây :

Youtube Channel

Telegram channel

Telegram Group

Twitter CoinF

Discord

Lượt xem: 32
5/5