Home » Oasis ($ROSE) là gì? – Đây có phải là một Blockchain Layer 1 mới với tiềm năng phát triển lớn trong năm 2022?