Home » Quá trình “The Merge” trên Ethereum sắp bắt đầu. Điều gì sẽ xảy ra với Ethereum?