Home » Sei Network là gì? Khám phá blockchain L1 mới tăng tốc cho các giao dịch trên DeFi