Home » Sự sụp đổ của một đế chế – Điều gì đã đánh sập một công ty định giá 32 tỷ US chỉ trong 1 tuần?