Home » Huobi Global tiếp tục đầu tư 6 tỷ đô vào các dự án bất chấp những tin đồn gần đây trên thị trường