Home » zkSync 2.0 đang tiến tới mainnet. Điểm danh những dự án hot trong hệ sinh thái zkSync 2.0